Innovative Algorithms For Applications On European Exascale Supercomputers

 

EuroHPC Ortak Girişimi (EuroHPC JU) Avrupa’daki Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) ekosistemine öncülük etmek için finansman sağlayan bir kuruluştur.

Inno4scale Projesi, EuroHPC JU tarafından desteklenen altyapılarda (https://eurohpc-ju.europa.eu/supercomputers/our-supercomputers_en) çalışacak uygulamalar için yeni algoritmalar geliştirerek, bu kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılmasını amaçlamaktadır. Bu kapsamda açılan çağrı, exascale sistemlerdeki önemli uygulamalarla ilgili olan PoC (Proof of Concept) çalışmalarının geliştirilmesine finansal destek sağlayacaktır. Bu proje ile exascale sistemlerinin verimli bir şekilde kullanılabilmesi için uygulamaların  geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Bu çağrı, önemli sayısal problemlerin çözümleri için yeni kavramlar tanımlayan ve exascale süper bilgisayarlardaki kullanım durumları ile ilgili çalışmalar yapan araştırmacılara yöneliktir.

Çağrıya İlişkin Detaylar

Proje Sayfası: https://www.inno4scale.eu/calls/

Proje Süresi: 12 ay (en geç 1 Şubat 2024’te başlaması beklenmektedir.)

Bütçe: Projenin toplam finansman bütçesi 4 milyon Euro’dur. Teklif başına maksimum finansman ise 200.000 Euro’dur (tüm katılımcıları kapsar).

Finansman kısıtlamaları: Önerilen bir yenilik çalışması için desteklenecek maksimum çalışma süresi (toplamda) 24 PM’dir. Yalnızca bir AB Üye Devleti’nde veya EuroHPC Ortak Girişimi (EuroHPC JU) üyesi olan ilişkili ülkelerdeki kuruluşlar fon almaya uygundur. Gerçek kişiler (bireyler) fon almaya uygun değildir.

Son başvuru tarihi: Tüm başvurular 28 Eylül 2023 tarihinde Brüksel yerel saati ile 17:00’ye kadar yapılmalıdır.

  • Not-1: Proje önerileri İngilizce olmalıdır ve proje başvuruları yalnızca elektronik ortamda yapılmalıdır.  Proje sahiplerinin son teslim tarihinden önce proje dokümanlarının taslak versiyonlarını (son teslim tarihine kadar güncellenebilir) sunmaları beklenmektedir.
  • Not-2: Proje teklifleri iki formdan oluşmaktadır. İlki, çevrimiçi başvuru sistemindeki (https://pracecalls.eu/calls/26) tüm proje ortakları hakkında bilgileri içeren formdur (Bölüm-A). Diğeri ise proje özeti, algoritmanın konsepti-tasarımı, etki değeri, iş paketleri vb. ayrıntıların yer aldığı PDF belgesidir (Bölüm-B). Güncel versiyonu proje başvuru sayfasında yer alan bu word dokümanının (https://www.inno4scale.eu/calls/submission/) doldurulduktan sonra çevrim içi başvuru sayfasına PDF olarak yüklenmelidir. PDF belgesinin boyutu 5.0 MB’ı geçmemesi beklenmektedir. Bölüm-B 10 sayfayı geçmemelidir (kapak sayfası hariç). Word formatındaki proje önerisinin metni 11 punto Arial yazı tipinden küçük olmamalıdır. Uzunluğu (kapak sayfası hariç) 10 sayfa sınırını aşacak şekilde sunulan teklifler, değerlendirmeye  yapılmadan reddedilecektir.

Proje başvuru linkine, proje başvuru formunun güncel versiyonuna ve çağrı başvuru bilgilerine, uygulanacak değerlendirme kriterlerine erişmek için tıklayınız.

Proje ile ilgili sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

Proje değerlendirmesi ile ilgili checklist’e ulaşmak için tıklayınız.

Çağrı ile ilgili 22 Ağustos 2023 (3:00 PM – 4:00 PM İstanbul) ve 29 Ağustos 2023 (3:00 PM – 4:00 PM İstanbul) tarihlerinde bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Toplantıya katılım için kayıt olmanız gerekmektedir. Ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.