EuroCC projesi kapsamında sanayi, akademi ve kamu sektörü iş birliği çerçevesinde Yüksek Performanslı Hesaplama (YBH), Büyük Veri ve Yapay Zeka alanlarında kullanıcıların yetkinliklerini geliştirmek için pek çok yaygınlaştırma faaliyeti düzenlenmektedir. YBH, Büyük Veri ve Yapay Zeka alanlarında problemleri olan firmalarla PoC (Proof of Concept) çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Firmaların bu çalışmaları başarıyla sonuçlandırıp, bu teknolojileri kendi işlerinde kullanabilecek yetkinliğe ulaşabilmeleri için ücretsiz akademik/teknik danışmanlık ve TRUBA süper bilgisayarlarından kaynak sağlanmaktadır. Akademik danışmanlar, firmanın problemini çözerken karşılaştığı bilimsel zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olurlar, teknik uzmanlar ise firmanın işlerini YBH ortamına aktarmalarına ve bu ortamı etkin bir şekilde kullanmalarına destek olurlar.

Uzman Havuzu: Uzman havuzu ulusal yetkinlikler kapsamında akademi, sanayi ve  YBH alanlarında çalışan uzmanları bir araya getirmeyi hedeflemektedir. PoC çalışmalarında firmalara YBH alanında destek vermeleri için akademik uzman atanmaktadır.  Siz de uzman havuzumuza katılmak istiyorsanız bu formu  doldurabilirsiniz.

Bununla birlikte, firmaların YBH alanındaki yetkinliklerini artırmak amacıyla “YBH Olgunluk Modeli” geliştirilmiştir. Bu model, firmaların YBH ile ilgili yeteneklerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmelerine ve uygun iyileştirme fırsatlarını belirleme konusunda yardımcı olmayı amaçlamaktadır. 

Tüm bu çalışmalar, NCC Türkiye tarafından EuroCC Projesi’nin ilk iki yılında geliştirilen servisler çerçevesinde yürütülmüştür. Tüm hizmetler  aşağıdaki gruplar altında toplanmıştır. 

1. Eğitim ve Farkındalık Yaratma Servisleri

NCC Türkiye, YBH, Büyük Veri ve Yapay Zeka alanlarında özelleştirilmiş çevrim içi ve hibrit yapıda eğitimler sunmaktadır. Eğitimlerin içerikleri genel olarak KOBİ’ler, kamu kurumu çalışanları ve akademik araştırmacıların ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenmektedir. Bunların yanında, NCC Türkiye, ülkedeki YBH kullanan ve kullanma potansiyeli olabilecek kişilere/kurumlara yönelik olarak YBH teknolojilerinin önemini vurgulamak farkındalık faaliyetleri düzenlemektedir. Bu kapsamda, hedef kitleye ulaşmak için Ulusal YBH toplantıları, YBH seminerleri, çalıştaylar ve hackathon gibi çeşitli etkinlikler organize edilmektedir. 

2. Danışmanlık Servisleri ve KOBİ YBH Olgunluk Modeli

NCC Türkiye, EuroCC projesinin ilk fazında  endüstriyel kullanıcılara ulaşmak ve PoC çalışmaları başlatmak için yapılandırılmış süreçlerini projenin ikinci fazında da kullanmaya devam edecektir. Bu süreçler gerektiğinde KOBİ’lerin ve büyük firmaların talepleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak güncellenerek geliştirilecektir. Bu süreçlerle KOBİ’ler ve büyük ölçekli işletmeler ile gerçekleştirilen PoC çalışmaları, onları gelişmekte olan EuroHPC ekosistemine hazırlayacaktır. Yapılan çalışmaların verimli bir şekilde ilerleyebilmesi için EuroCC projesinin ilk fazında oluşturulan uzman havuzundan bir akademik uzmanın yanı sıra bir altyapı uzmanı destek sağlamaktadır. Bu çalışmaların ilerlemelerini izlemek için çalışmayı gerçekleştiren firmalardan ve uzmanlardan düzenli güncellemeler talep edilmektedir. Servis olarak sunulan bu süreçleri, aşağıdaki grafikler özetlemektedir.

Figure-1:Endüstriyel kullanıcılara ulaşma süreci

Şekil-1’e göre, firmanın YBH’ye uygun bir problemi varsa, ilk olarak firma ile bir toplantı düzenlenmektedir ve toplantı sırasında yapılan tartışmaları özetleyen bir rapor hazırlanmaktadır. NCC Türkiye içerisinde mevcut  uzmanlarla beraber,  firmanın PoC çalışması boyunca bir  akademik & teknik desteğe  ihtiyaç duyup duymadığı belirlenir. Böyle bir desteğe ihtiyaç duyulursa, NCC Türkiye PoC çalışmasının alanına uygun olarak bir uzmanı çalışmaya destek olması için atamaktadır.  Uzmanlar ve firma birlikte PoC çalışması başvuru formunu doldurur. Bu form, problemin tanımı, ilk çözüm tavsiyeleri ve önerilen çözümün temel aşamalarını kapsamaktadır. Son olarak bu form, NCC içerisindeki partnerlerin değerlendirmesi ile PoC çalışmasının başlatılıp başlatılmayacağına karar verilir. Bu değerlendirme sürecinde problemin EuroCC Projesinin hedeflerine uygun olup olmadığı gözetilmektedir. Figure-2:Endüstriyel PoC çalışması süreci

TRUBA veya İTÜ UHeM, değerlendirme kriterlerini sağlayan çalışmalara gerekli YBH kaynaklarını sağlamaktadır. Hem akademik rehberlik hem de YBH kaynaklarının ücretsiz olarak sunulması 6 aylık süre boyunca geçerlidir. PoC çalışmasında karşılaşılan zorluklara ve problemin yoğunluğuna göre bu süreler uzatılabilir. 6 aylık bir PoC çalışmasında, ilk 3 aylık dönem için, çalışmanın başında doldurulan formun güncellenmesi talep edilir. Eğer firma bu süreç içerisinde herhangi bir ilerleme kaydedemezse, PoC çalışmaları sonlandırılır. Eğer firmalar bu çalışmalardan hem zaman hem de maliyet etkin faydalar açısından avantajlı sonuçlar elde etmişse, NCC sonuçları bir başarı öyküsü olarak paylaşır. 

NCC Türkiye, bu  çalışmalarla elde ettiği tecrübeleri ve deneyimleri paylaşmak amacı ile bir “white paper/teknik rapor” yayınlamıştır. (https://doi.org/10.5281/zenodo.7357436). Bu çalışma, KOBİ’lerin ve daha büyük firmaların YBH uzmanlıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir Olgunluk Değerlendirme Aracı da içerir. Bu araç, firmaların YBH yetenekleri açısından mevcut durumlarını önce değerlendirir, ve sonrasında bu alanda yetkinliklerini geliştirmeleri için uygun fırsatları tanımalarına destek sağlayacak geri bildirim raporu hazırlar.  Bu servisin nasıl uygulanması gerektiği, makalede ayrıntılı bir şekilde verilmiştir. Diğer NCC’ler ve kuruluşlar, bu servisi kendi ülkelerindeki firmaların ihtiyaçlarına uygun olarak uyarlayarak kullanabilirler.

3. TRUBA Kullanıcı Dokümantasyon Servisi

NCC, hem YBH ortamını kullanmaya yeni başlayan ve hem de deneyimli kullanıcılar için, YBH/HPC ortamını daha etkin ve verimli kullanmaları amacıyla bir dokümantasyon sayfası hazırlamıştır. Bu servis, kullanıcıların ihtiyaçlarına yönelik olarak sürekli güncel tutulamaktadır.

Dokümantasyon sayfasını incelemek için tıklayınız.