EuroHPC JU 2018 yılında kurulan, Avrupa’da Yüksek Başarımlı Hesaplamaya (YBH) öncülük etmek için finansman sağlayan bir kuruluştur. Türkiye EuroHPC JU’ya 2 Nisan 2019 yılında katılmıştır. Türkiye’den akademi, araştırma enstitüleri, kamu, KOBİ ve endüstriden araştırmacılar çağrılara başvuru yapabilir. Başvurunuz kabul edilirse EuroHPC JU süper bilgisayar sistemlerinden önemli ölçüde kaynak/hesaplama zamanı (GPU/CPU) alabilirsiniz.

EuroHPC Çağrıları 

Regular Access Çağrısı: Geniş ölçekli YBH (HPC) kaynaklarına ve depolamaya ihtiyaç duyan araştırmalara yönelik açılan bir çağrıdır. Peer-review süreci bulunur. Çağrıya başvurmadan önce çağrı metninde listelenen her sistem için minimum çekirdek/saat talebine uyulmalıdır (Tablo 1). Projenizde kullanacağınız kodların başvuru yapmadan önce ölçeklendirilmesi (benchmark) gerekmektedir. 

Regular Access Çağrı Son Başvuru Tarihi: 3 Kasım 2023 – 10.00 A.M Lüksemburg Zamanı

Hedef Kitle:

 • Akademi – %75
 • Endüstri – %20
 • Kamu – %5 oranlarında kaynak tahsis edilecektir.
Puanlamada 3 kriter bulunur. Her bir kriter 0-5 puan üzerinden değerlendirilir ve en az 10/15 puan alınmalıdır
 • Mükemmellik
 • Yenilik ve etki
 • Kalite ve uygulama etkinliği/verimliliği

Regular Access çağrısı ile kaynak talep edebileceğiniz HPC sistemleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tablo 1: Regular Access çağrısı ile kaynak talep edilecek mimariler

Extreme Scale Access Çağrısı: Hesaplama zamanı ve veri depolama açısından son derece büyük kaynaklara ihtiyacı olan ve bu kadar fazla kaynağa ihtiyacı olduğunu doğrulayabilen, yüksek etkili ve yenilikçi projeler için açılan bir çağrıdır. Çağrıya başvurmadan önce çağrı metninde listelenen her sistem için minimum çekirdek/saat talebine uyulmalıdır (Tablo 2). Peer-review süreci bulunur. 

3 adet «Extreme Scale Access» çağrısı bulunur.

 • Scientific Access Track (mevcut kaynakların %75’i)
 • Industry Access Track (mevcut kaynakların %20’si)
 • Public Administration Access Track (mevcut kaynakların %5’i)
Puanlamada 3 kriter bulunur. Her bir kriter 0-5 puan üzerinden değerlendirilir ve her bir kriterden en az 3 puan alınması gerekir. Toplamda en az 10/15 puan alınmalıdır
 • Mükemmellik
 • Yenilik ve etki
 • Kalite ve uygulama etkinliği/verimliliği

Çağrı Kapanış Tarihi: 6 Ekim 2023 – 10.00 A.M Lüksemburg Zamanı

Tablo 2: Extreme Scale Access çağrısı ile kaynak talep edilecek mimariler

Benchmark Access Çağrısı: Benchmark çağrıları,  EuroHPC Extreme Scale ve Regular Access çağrısına başvuru yapacak akademisyenlerin, endüstri ve kamu araştırmacılarının proje önerilerindeki teklife dahil edecekleri kod ölçeklenebilirlik testleri için açılan çağrılardır. Kullanıcılara bu çağrı kapsamında sınırlı kaynak tahsisi yapılır. Benchmark çağrılarında bilimsel bir hakem değerlendirmesi yoktur ancak idari bir kontrol ve teknik değerlendirme (kaynak istenen merkezdeki uzmanlar tarafından yapılan değerlendirme) yapılır. Benchmark çağrısına her ayın 1’ine kadar başvurulabilinir. Değerlendirme süreci başvuru yapıldıktan sonraki iki hafta içinde gerçekleşir. Erişim süresi maksimum 3 aydır. Süreci tamamlamak için başvuru sahiplerinden karşılaşılaşılan zorluklar, uygulanan çözümler, erişimin sonucu hakkında kısa teknik bir rapor yazmaları beklenmektedir. 

Tablo 3: Benchmark Access çağrısı ile kaynak talep edilecek mimariler

Development Access Çağrısı: Development çağrıları, kod ve algoritma geliştirmeye odaklanan optimizasyon projelerine yöneliktir. Akademi, kamu ve özel sektör temsilcileri bu çağrıya başvuru yapabilir. Kullanıcılara bu çağrı kapsamında sınırlı kaynak tahsisi yapılır. Bu çağrıya her ayın 1’ine kadar başvuru yapılabilir. Değerlendirme sürecinde sadece idari kontrol ve teknik değerlendirme yapılır. Bilimsel hakem değerlendirmesi yoktur.  Bu yüzden değerlendirme sonucu başvuru yapıldıktan iki hafta sonrasında tamamlanır. Erişim süresi 1 yıldır ve 2 defa da uzatma alınabilir. Süreci tamamlamak için başvuru sahiplerinden karşılaşılaşılan zorluklar, uygulanan çözümler, erişimin sonucu hakkında kısa teknik bir rapor yazmaları beklenmektedir.  

Tablo 4:  Development Access çağrıları için kaynak talep edilecek mimariler

Fast Track for Academia Çağrısı: Bu çağrı istisnai ve ön görülemeyen ihtiyaçları destekler. Örneğin, mevcut araştırma sonuçlarını tamamlamak için hızlı erişim elde etmeye istekli, diğer çağrılarda başarılı başvuru geçmişine sahip akademik kullanıcılar bu çağrıya başvuru yapabilir. Mevcut kaynakların küçük bir kısmı (%5’e kadar) bu erişim için ayrılacaktır. Çağrı henüz açılmamıştır.

Fast Track for Industry Çağrısı: Bu erişim modu, Academia için Fast Track erişimine benzer, ancak Endüstri için uyarlanmıştır.İstisnai ve öngörülemeyen endüstriyel kullanıcılardan gelen ihtiyaçları destekler. Çağrı henüz açılmamıştır.

Tablo 5: Tüm çağrılara ilişkin genel tablo

SIKÇA SORULAN SORULAR

EuroHPC katılımcı devletler kaynaklara erişim sağlayabilir. Türkiye de katılımcı devletler arasındandır.

Çağrılar sürekli olarak açık olup bazı çağrıların yıl içinde belirli sayıda kesim tarihleri bulunmaktadır. Açık olan çağrılara ilgili web sayfasından erişim sağlayabilirsiniz.

Akademi, araştırma enstitüleri, kamu, KOBİ ve endüstriden araştırmacılar başvuru yapabilir.

Peer review süreci olan çağrılar için hazırlanması gereken iki adet form bulunur.

 • Çevrim içi form
 • Proje Kapsamı ve Planı (en güncel şablon kullanılmalıdır!)

Evet. Ancak yalnızca bir başvuru formu doldurulmalı ve bir PI (baş araştırmacı) seçilmelidir. Projede yer alan tüm partnerler/ortakların hangi uzmanlıklarına ihtiyaç duyulduğu gerekçelendirilmelidir.

Hayır. Yalnızca EuroHPC JU süper bilgisayarlarından kaynak tahsisi/hesaplama zamanı (CPU/GPU) sağlanıyor.

Peer-review süreci olan çağrılarda süreç 3 aşamada ilerler.

 • İdari Değerlendirme
 • Teknik Değerlendirme
 • Bilimsel Değerlendirme

Regular access ve extreme scale access gibi peer-review süreci olan çağrılarda kullanılan YBH (HPC) sisteminde geniş depolama alanı verilir.

EuroHPC pre-exascale ve petascale sistemlerinden kaynak verilir. Sistemler için daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak istiyorsanız EuroHPC JU web sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

21.12.2022