Teknik Rapor: KOBİ YBH Yetkinliklerini Artırmak için Olgunluk Değerlendirme Aracının Geliştirilmesi

Yayın Tarihi: 24 Kasım 2022

PDF | 33 Sayfa

Bu doküman, gelişmekte olan Avrupa süper bilgisayar ekosistemi için KOBİ’lerin YBH yetkinliklerinin artırılmasını amaçlamaktadır. EuroCC@Türkiye ekibinin KOBİ iş birliklerine, EuroCC tanımlarına ve Bilgi Teknolojisi (BT) süreç değerlendirme standartlarına dayalı olarak KOBİ’ler için bir olgunluk modeli önerilmiştir. Olgunluk modeli KOBİ’lerin süreç iyileştirmelerine rehberlik ederek Ulusal Yetkinlik Merkezi (NCC)-KOBİ iş birliklerini geliştirebilir. NCC Türkiye, olgunluk modelinin geliştirilmesi için metodoloji ve ayrıntılı süreçleri tanımlamıştır.

Teknik rapora Aperta açık arşivden erişim sağlanmaktadır.

https://aperta.ulakbim.gov.tr/record/252069#.Y4Stfy3Olqs