EuroCC 2 projesi ile beraber endüstri ve  akademi iş birliği çerçevesinde ülkemizde Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) yapan grupların yetkinliklerini geliştirmek için YBH, Büyük Veri, ve Yapay Zeka alanlarında eğitim, seminer, çalıştay gibi pek çok yaygınlaştırma aktiviteleri düzenlenecektir. Aynı zamanda Proje kapsamında (YBH)/Büyük veri/Yapay Zeka alanlarında problemi olan büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar (kamu veya özel sektör) ile start-up’larla kısa süreli vaka çalışmaları yürütülerek ücretsiz danışmanlık ve TRUBA altyapı desteği sağlanması planlanmıştır. Bu aktivitelerin yanında YBH kullanan grupları Avrupa’daki  bu alanlarda aktif olarak çalışan merkezlerin çalışmalarına ortak olabilmeleri ve iş birlikleri kurabilmeleri için çalışmalar yürütülecektir. Tüm bu yapılacak çalışmalar Ulusal Yetkinlik Merkezi’nin (NCC Türkiye) geliştirdiği EuroCC projesinin ilk fazında gerçekleştirdiği yetkinlikler çerçevesinde gerçekleştirilecektir. Bu yetkinliklerimiz 4 ayrı başlık altında verilmiştir.

  1. Eğitim ve Farkındalık
  2. Danışmanlık ve Vaka Çalışmaları
  3. İş Birlikleri
  4. Servisler ve Verilen Destekler

Bu başlıklar altında yapılan çalışmalar hakkında daha detaylı bilgi için tıklayınız.