EuroCC 2 Projesi kapsamında akademik ve Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) altyapısı uzmanları tarafından sağlanan danışmanlık hizmetleriyle, YBH, Büyük Veri ve Yapay Zeka alanlarında KOBİ’ler ve endüstri temsilcileriyle vaka çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmalar ile KOBİ’lerin uygun problemleri NCC Türkiye’nin sağlayacağı uzmanların desteği ile YBH altyapısı kullanarak çözebilmeleri hedeflenmektedir. Tüm bu servisler ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

Vaka çalışmalarına ilişkin aklınıza gelebilecek sorular ve cevaplar için tıklayınız. 

Vaka çalışması başvurusu yapmak için vaka çalışması başvuru sayfamızı inceleyiniz.

Konuşmadan Metin Tanıma ve 3 Boyutlu Parça Segmentasyonu için Büyük Ölçekli Makine Öğrenimi Modelleri Eğitimi

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Üretim, Makine Öğrenmesi
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi

Derin Öğrenme ve Moleküler Modelleme Yöntemlerini Kullanarak HIV-TAT için PROTACS Tasarlama

Partner: İstanbul Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Biyoteknoloji, Derin Öğrenme, Moleküler Dinamik
Durum: Devam Ediyor

Daha fazla bilgi

Biyogaz Çürütücüler için Mekanik Karıştırıcıların Verimliliği

Partner: İstanbul Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, HAD, YBH
Durum: Devam Ediyor

Daha fazla bilgi ➞

Sanal Ortamlar için Yapay Zeka Destekli Stil Aktarımı

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Medya, AI, Sinir Ağları
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Yüksek Boyutlu Veriler Üzerinde Kök Neden Analizi ve Tespit Sistemi

Partner: İstanbul Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
Durum: Devam Ediyor

Daha fazla bilgi ➞

Türkçe ve Almanca Dil Desteği için Büyük Dil Modeli Eğitimi

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Mühendislik, Büyük Dil Modelleri (LLM)
Durum: Devam Ediyor

Daha fazla bilgi ➞

EuroCC Projesi’nin ilk fazında da  (01.09.2020-31.12.2022 tarihleri arasında ) YBH/Büyük veri/Yapay Zeka alanında problemi olan büyük, orta ve küçük ölçekli firmalar (kamu veya özel sektör) ve start-up’larla 29 vaka çalışması gerçekleştirilmiştir.  Vaka çalışması süreci boyunca ücretsiz danışmanlık ve TRUBA altyapı desteği sağlanmıştır. Bu tarihler arasında tamamlanan çalışmaların ayrıntılarına aşağıdan ulaşılabilir.

Nanokompozit Optimizasyonunda Malzeme Modellemesi

Partner: Orta Doğu Teknik üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Büyük İşletme, üretim, malzeme bilimi, YBH
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Sosyal Medya Mesajlarından Metin İşleme

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, sosyal medya, NLP, derin öğrenme, AI
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Toplu Taşıma Analiz Platformu

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Toplu Taşıma, smart city, büyük veri, HPDA
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Görüntü Tabanlı İçerik Denetimi

Partner: TRUBA
Anahtar Kelimeler: KOBİ, sosyal medya, bilgisayarla görü, derin öğrenme, AI
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Yüksek Başarımlı Makine Öğrenimi ile Dolandırıcılık Tespiti

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Büyük İşletme, finans, çizge analizi, AI
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Cam Endüstrisi için Kod Modernizasyonu

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Büyük İşletme, üretim, YBH
Durum: Kapatıldı

TRUBA Altyapısında Paralel Hesaplama ile Patentli Tasarımın Simülasyon Optimizasyonu

Partner: TRUBA
Anahtar Kelimeler: KOBİ, mühendislik, CFD, YBH
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Döküm Sürecinin İş İstasyonu Sisteminden YBH Ortamına Geçişi

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Büyük İşletme, üretim, YBH
Durum: Kapatıldı

Makine Öğrenmesi ve Sağlık Alanında Dijital İkiz için YBH

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, IoT, dijital ikiz, AI
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Nesnelerin İnterneti (IoT) Platformunda Yüksek Hızlı Bir Fanın Simülasyon Tabanlı Dijital İkizini Oluşturma

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, malzeme bilimi, AI
Durum: Kapatıldı

Daha fazla bilgi ➞

Granül ve Cevher Malzeme Partiküllerinin Fiziksel Verilerini Gerçek Zamanlı Tayin Etme Test Cihazının Geliştirilmesi ve Malzeme Kütüphanesinin Oluşturulması

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, CFD, AI
Durum: Kapatıldı

NOx Emisyonlarının Azaltılması için Ticari Bir Kazanda SNCR Enjeksiyonunun HAD Analizi

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, CFD
Durum: Kapatıldı

Brülörlerde ve Kazanlarda Yanma, Alev Formu ve Emisyonları (özellikle NOx emisyonu) çözmek için Açık Kaynak Kodlu Akışkanlar Dinamiği Programlarının Karşılaştırılması

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, CFD, YBH
Durum: Kapatıldı

Hava Durumu Araştırma ve Tahmin (WRF) modelinde yaygın olarak kullanılan fizik parametrelerinin optimizasyonu ve karmaşık hava olaylarının yüksek doğrulukta tahmin edilebilirliği

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, mühendislik, YBH
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Rüzgar Tribüni Rotoru

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar kelimeler: KOBİ, üretim, CFD, YBH
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi➞

Sıkıştırılabilir Navier-Stokes Denklemlerinin Paralel Çözümü

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Büyük işletme, üretim, CFD, YBH
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Anten Tasarımı İçin Parametre Ayarlama

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİüretim, YBH
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi➞

Büyük Veride Makine Öğrenimi: Öneri Uygulaması

Partner: Sabancı Üniversitesi
Anahtar kelimeler: KOBİfinans, büyük veri
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Güç Aktarma Test Laboratuvarları için CFD Simülasyonları

Partner: Orta Dğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: Büyük işletme, otomotiv, CFD, YBH
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

YBH Altyapısı Kullanılarak Sentetik IoT Veri Üretimi

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Keywords: Büyük işletme, petrol ve gaz, IoT, derin öğrenme, AI
Durum: Tamamlandı

Learn more ➞

Cam Endüstrisi için Kod Modernizasyonu V2

Partner: Sabancı Üniversitesi
Keywords: Büyük işletme, üretim, YBH
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

mtAPI ile e-Ticaret ve İçerik Denetleme Çözümleri Geliştirme

Keywords: KOBİ, sosyal medya, bilgisayarla görü, derin öğrenme, AI
Durum: Kapatıldı

Yüksek Doğruluklu CFD simülasyonları ile Atık Su Pompaları için Yüksek Verimli Çark Tasarımı

Partner: ITÜ – UHeM
Anahtar Kelimeler: KOBİ, üretim, CFD, YBH
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi

Dil Modeli Tabanlı Sinir Mimarisi ile İç İçe Adlandırılmış Varlık Tanıma

Partner: ITÜ – UHeM
Anahtar Kelimeler: KOBİ, sosyal medya, müşteri deneyimi, AI, Doğal Dil İşleme
Durum: Başarı Hikayesi

Daha fazla bilgi ➞

Sürekli Öğrenen ML Algoritmaları için Hiper Parametre Optimizasyonu

Partner: ITÜ – UHeM
Anahtar Kelimeler: KOBİ, finans, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Biyometrik Kimlik Doğrulama için Makine Öğrenimi Modellerinin Eğitimi

Partner: ITÜ – UHeM
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Siber Güvenlik, Yüksek Performanslı Veri Analitiği, Makine Öğrenmesi, YBH
Durum: Kapatıldı

YBH Kullanarak Toplu Taşıma Tarifesi Optimizasyonu

Partner: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Toplu Taşıma, Yüksek Performanslı Veri Analitiği, Büyük Veri, Dask
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Sosyal Medya Talepleriyle İlgili Hukuki Belgelerin Yapay Zeka ile Analizi

Partner: İTÜ-UHeM
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Hukuk, Yapay Zeka, Makine Öğrenmesi, Doğal Dil işleme
Durum: Tamamlandı

Daha fazla bilgi ➞

Eğitimde Qulak AI Servisleri

Partner: MCBU (Manisa Celal Bayar Üniversitesi)
Anahtar Kelimeler: KOBİ, Eğitim, Yapay Zeka, Derin Öğrenme
Durum: Kapatıldı

Daha fazla bilgi ➞