YBH/Büyük Veri/Yapay Zeka alanlarında YBH altyapılarına uygun problemimiz var; ancak bu altyapıları daha önceden kullanmadık.

EuroCC Türkiye Projesi kapsamında vaka çalışması için başvuruda bulunabilirsiniz. Vaka çalışması kapsamında danışman desteği ve TRUBA hesaplama kaynağı desteği sağlanabilmektedir.

Vaka Çalışması başvurusu için tıklayınız.

Avrupa'daki KOBİ YBH benimseme çağrılarına (PRACE SHAPE & FF4EuroHPC) başvuru yapabilirsiniz.

PRACE’in ücretsiz SHAPE programı (SME HPC Adoption Programme in Europe) Avrupa’da yer alan KOBİ’lere HPC alanında farkındalık kazandırmak, HPC kullanarak ürün kalitelerini iyileştirmek, teslimat sürelerini kısaltmak, rekabet gücünü arttırarak KOBİ’lerin yenilikçi hizmetler yaratmasını hedefler.

2013 yılından bu yana SHAPE; hesaplamalı akışkanlar dinamiği, çelik döküm, tıp, genom, çevre ve yenilenebilir enerjiler, yapay zekâ gibi birçok alanda Avrupa’da yer alan 60’dan fazla KOBİ’nin HPC kullanımlarının somut faydalarını göstermeyi sağlamıştır.

Program, KOBİ’lerin hem PRACE altyapısına ücretsiz erişimini hem de PRACE altyapı uzmanından ücretsiz bir şekilde destek almasını sağlar.  PRACE uzmanı KOBİ’nin HPC tabanlı çözümünü değerlendirmede ve geliştirmede KOBİ ile birlikte çalışır.

Başvuru ve Değerlendirme

PRACE SHAPE programı çağrıları yılda iki kez olmak üzere genellikle Nisan-Haziran ve Ekim-Aralık döneminde yapılır.

KOBİ’ler programa çevrimiçi veya indirilebilir form aracılığıyla başvuruda bulunabilir. (bu aşamada PRACE’den rehberlik de alınabilir). Başvurular, PRACE tarafından atanan bir komite tarafından incelenir. KOBİ’nin iş gerekçesinin gücüne ve önerilen çalışmanın teknik fizibilitesine dayalı olarak gözden geçirilir ve değerlendirilir.

SHAPE programına başvuran başarılı adaylar, altyapı ve uzman desteğini ücretsiz olarak alırlar ancak KOBİ’lerden aşağıdakileri gerçekleştirmeleri beklenir.

  • PRACE uzmanı ile çalışarak projeye katkıda bulunularak gerekli eforun sağlanması
  • Projenin tanıtımına yardımcı olunması (örnek: KOBİ’nin çevrimiçi kanalları, sektör yayınları vb.)
  • Proje sonuçları hakkında proje sonu teknik bir yazı hazırlanması
  • Projenin tamamlanmasını takip eden aylarda, işletme etkisinin değerlendirilmesine yardımcı olması için takip raporu hazırlanması

SHAPE çağrıları hakkında daha fazla bilgi için lütfen PRACE SHAPE web sayfasını ziyaret ediniz.

FF4EuroHPC KOBİ’lerin yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerine erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olan ve KOBİ’lerin Avrupa’nın üst düzey HPC hizmetlerini kullanarak benzersiz ürünler geliştirmeleri ve daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefleyen bir Avrupa girişimidir.

https://www.ff4eurohpc.eu/en/about/about-the-project/

Eylül 2020’nin başında başlayan FF4EuroHPC projesi üç yıl sürecek olup (01.09.2020-31.08.2023), proje Universitaet Stuttgart (USTUTT, Almanya) tarafından koordine edilmekte ve diğer 5 ortaktan oluşmaktadır: Scapos AG (Almanya), Teratec (Fransa), CINECA (Italya), CESGA (İspanya) ve Arctur (Slovenya). Ortaklar, KOBİ’lerin projelerini başarıya dönüştürmesine, iş zorluklarını çözmesine ve yenilikçi iş fırsatları geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Proje konsorsiyumu, 2013 ve 2018 yılları arasında yürütülen Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinde deneyime sahip özel-kamu sektöründen 6 HPC uzman kuruluşundan oluşmaktadır. Tamamlanan Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinin detayları için tıklayınız.

FF4EuroHPC Açık Çağrıları

KOBİ’ler için toplamda iki açık çağrı sunulacaktır. İlk açık katılım çağrısı kapanmıştır. FF4EuroHPC 2. Çağrısı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH), Veri Analitiği ve Yapay Zekâ servislerini kullanarak yenilikçi çözümler üretmek isteyen KOBİ başvurularına açılmıştır. Son başvuru tarihi 29 Eylül 2021 olarak ilan edilmiştir.

2. Çağrı için gösterge toplam finansman bütçesi 5M €’dur.

Bireysel bir vaka çalışması/projenin finansmanı 200.000 €’yu geçemez.

FF4EuroHPC 2. Çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen web sayfasını ziyaret ediniz.

Çeşitli uygulama alanlarından Avrupa KOBİ’lerinden gelen problemleri ve zorlukları ele alan projeler aranmaktadır. Mühendislik, imalat veya Avrupa için hızlı ekonomik büyüme veya belirli ekonomik etki gösterebilecek sektörler tercih edilmektedir.

Çağrı kapsamında yapılan başvurularda imalat yapan KOBİ’lerin iş zorluklarını doğrudan ele alan projeler tercih edilir. Bilimsel ve toplumsal boyutu yüksek olan Ar-Ge odaklı projeler çağrı kapsamında değildir. İleri düzeyde HPC servislerinin kullanımına yeni başlayan KOBİ’lere de öncelik verilecektir.

Diğer EuroHPC projelerinden farklı olarak FF4EuroHPC hesaplama kaynağı sağlamaz. Bu nedenle EuroHPC JU, PRACE veya ulusal eylemler yoluyla sağlanan HPC kaynaklarını kullanarak, ihtiyaç duyduğunuz HPC kaynaklarını ve bu kaynaklar için gerekli bütçeyi tanımlamanız gerekmektedir. HPC Ulusal Yeterlilik Merkezleri yani NCC’ler, uygun kaynakların seçimi ve başvuru süreci konusunda size yardım sağlayabilir.

Değerlendirme sürecinde hangi kriterlere uyulduğunu ve proje önerileri yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek için ilk açık çağrı için kullanılan kontrol listesini inceleyebilirsiniz.

https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/check-list/

Açık çağrıya başvuru yapıp kabul edilen projeler bulut tabanlı HPC sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. Projelerin başarı öyküleriyle sonuçlanarak endüstri topluluğuna ilham vermesi hedeflenmektedir.

EuroHPC JU 2018 yılında kurulan, Avrupa’da Yüksek Başarımlı Hesaplamaya (YBH) öncülük etmek için finansman sağlayan bir kuruluştur. Türkiye EuroHPC JU’ya 2 Nisan 2019 yılında katılmıştır. Türkiye’den akademi, araştırma enstitüleri, kamu, KOBİ ve endüstriden araştırmacılar çağrılara başvuru yapabilir. Başvurunuz kabul edilirse EuroHPC JU süper bilgisayar sistemlerinden önemli ölçüde kaynak/hesaplama zamanı (GPU/CPU) alabilirsiniz. EuroHPC Ju çağrı detayları için ilgili bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.