Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı Güçlendirme Projesi

Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı (TRUBA) Güçlendirme projesi esas olarak ülkemizde çalışmalarını yürüten araştırmacıların, yürütülmekte olan ulusal ve uluslararası projelerin yüksek başarımlı hesaplama, dağıtık hesaplama ve bilimsel veri ambarı ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Proje, TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi (TR-Grid ReIS) projesinin geliştirilmiş devamı niteliğindedir. Bu proje süresince TR-Grid ReIS projesi çerçevesinde idari ve teknik olarak oluşturulan motivasyon arttırılarak sürdürülecek ve ulusal araştırmacıların kullanımı için oluşturulacak kaynakların Avrupa’daki sayılı merkezlerle denk hesaplama ve depolama kaynağı oluşturulmaya çalışılacaktır.

Projede üç ana amaç bulunmaktadır:

  • TRUBA’nın hesaplama ve depolama kaynaklarının güçlendirilmesi,
  • TRUBA’da farklı merkez ve araştırma grupları ile oluşturulan çalışma modellerinin kapsamının genişletilerek ülke genelinde standartların ve yol haritaları ile oluşturulmuş ulusal e-Altyapı oluşturulması,
  • TRUBA’nın e-Altyapılardaki yeni teknolojik gelişmelere entegrasyonun sağlanması.

Proje, yukarıda belirtilen üç temel amacı doğrultusunda TÜBİTAK ULAKBİM tarafından gerçekleştirilmektedir. http://wiki.truba.gov.tr adresinden TRUBA kaynakları ve kullanımı ile ilgili detaylı bilgi alabilirsiniz.