FF4EuroHPC KOBİ’lerin yüksek performanslı bilgi işlem teknolojilerine erişimi kolaylaştırmaya yardımcı olan ve KOBİ’lerin Avrupa’nın üst düzey HPC hizmetlerini kullanarak benzersiz ürünler geliştirmeleri ve daha rekabetçi hale gelebilmelerini hedefleyen bir Avrupa girişimidir.

https://www.ff4eurohpc.eu/en/about/about-the-project/

Eylül 2020’nin başında başlayan FF4EuroHPC projesi üç yıl sürecek olup (01.09.2020-31.08.2023), proje Universitaet Stuttgart (USTUTT, Almanya) tarafından koordine edilmekte ve diğer 5 ortaktan oluşmaktadır: Scapos AG (Almanya), Teratec (Fransa), CINECA (Italya), CESGA (İspanya) ve Arctur (Slovenya). Ortaklar, KOBİ’lerin projelerini başarıya dönüştürmesine, iş zorluklarını çözmesine ve yenilikçi iş fırsatları geliştirmesine yardımcı olacaktır.

Proje konsorsiyumu, 2013 ve 2018 yılları arasında yürütülen Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinde deneyime sahip özel-kamu sektöründen 6 HPC uzman kuruluşundan oluşmaktadır. Tamamlanan Fortissimo ve Fortissimo 2 projelerinin detayları için tıklayınız.

FF4EUROHPC AÇIK ÇAĞRILARI

KOBİ’ler için toplamda iki açık çağrı sunulacaktır. İlk açık katılım çağrısı kapanmıştır. FF4EuroHPC 2. Çağrısı Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH), Veri Analitiği ve Yapay Zekâ servislerini kullanarak yenilikçi çözümler üretmek isteyen KOBİ başvurularına açılmıştır. Son başvuru tarihi 29 Eylül 2021 olarak ilan edilmiştir.

2. Çağrı için gösterge toplam finansman bütçesi 5M €’dur.

Bireysel bir vaka çalışması/projenin finansmanı 200.000 €’yu geçemez.

FF4EuroHPC 2. Çağrı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için lütfen web sayfasını ziyaret ediniz.

Çeşitli uygulama alanlarından Avrupa KOBİ’lerinden gelen problemleri ve zorlukları ele alan projeler aranmaktadır. Mühendislik, imalat veya Avrupa için hızlı ekonomik büyüme veya belirli ekonomik etki gösterebilecek sektörler tercih edilmektedir.

Çağrı kapsamında yapılan başvurularda imalat yapan KOBİ’lerin iş zorluklarını doğrudan ele alan projeler tercih edilir. Bilimsel ve toplumsal boyutu yüksek olan Ar-Ge odaklı projeler çağrı kapsamında değildir. İleri düzeyde HPC servislerinin kullanımına yeni başlayan KOBİ’lere de öncelik verilecektir.

Diğer EuroHPC projelerinden farklı olarak FF4EuroHPC hesaplama kaynağı sağlamaz. Bu nedenle EuroHPC JU, PRACE veya ulusal eylemler yoluyla sağlanan HPC kaynaklarını kullanarak, ihtiyaç duyduğunuz HPC kaynaklarını ve bu kaynaklar için gerekli bütçeyi tanımlamanız gerekmektedir. HPC Ulusal Yeterlilik Merkezleri yani NCC’ler, uygun kaynakların seçimi ve başvuru süreci konusunda size yardım sağlayabilir.

Değerlendirme sürecinde hangi kriterlere uyulduğunu ve proje önerileri yazılırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini öğrenmek için ilk açık çağrı için kullanılan kontrol listesini inceleyebilirsiniz.

https://www.ff4eurohpc.eu/en/open-calls/check-list/

Açık çağrıya başvuru yapıp kabul edilen projeler bulut tabanlı HPC sistemi üzerinde gerçekleştirilecektir. Projelerin başarı öyküleriyle sonuçlanarak endüstri topluluğuna ilham vermesi hedeflenmektedir.