EuroCC@Türkiye Ulusal Yetkinlik Merkezi, Yüksek Başarımlı Hesaplama (YBH) alanında mevcut yetkinliklerin ortaya çıkarılması ve ulusal YBH ekosistemine yönelik olarak ihtiyaçların belirlenmesi için Kasım 2020’de  “EuroCC@Türkiye Yüksek Başarımlı Hesaplama Anketi” düzenlemiştir. Anket akademi, sanayi ve e-altyapı sağlayıcılara yönelik olarak üç temel alanda sorulardan oluşmaktadır. TEYDEB’in sağladığı destek ile anketin özel sektörde yaygın biçimde duyurulması mümkün olmuştur.

EuroCC@Türkiye Yüksek Başarımlı Hesaplama Anket Raporu