TRUBA Kaynakları Kullanan Araştırmacıların Yıllara Göre Dağılımı 

TRUBA Kaynakları Kullanılarak Elde Edilen Yayınların Yıllara Göre Dağılımı

TRUBA Kaynakları Kullanılarak Elde Edilen Makalelerin Disiplinlere Göre Dağılımı (Ocak 2022-Eylül 2022)

 

TRUBA Kaynakları Kullanılarak Elde Edilen Makalelerin Kurumlara Göre Dağılımı (Ocak 2022-Eylül 2022)