NOx Emisyonlarının Azaltılması için Ticari Bir Kazanda SNCR Enjeksiyonunun HAD Analizi

Uzman: Mehmet Karaca

Altyapı Sorumlusu: Sefa Arslan

Bersey Kazan, Türkiye ve komşu ülkelere endüstriyel enerji çözümleri sunan bir firmadır. Firma, amonyak (NH3) veya üre (CO(NH2)2) gibi azotlu reaktiflerin baca gazı akışına doğrudan enjeksiyonu yoluyla NOx emisyonlarını azaltmak için Seçici Katalitik Olmayan İndirgeme (SNCR) tekniğini kullanmaktadır. Bu vaka çalışmasının amacı, Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) analizi ile SNCR enjeksiyon işletim parametrelerini optimize etmektir. Zayıf karıştırma, kısa kalma zamanı, karıştırma bölgesindeki homojen olmayan sıcaklık ve amonyak kayması gibi problemler, HAD hesaplamaları yardımıyla azaltılabilir.

Bersey Kazan bu vaka çalışmasında, SNCR tekniği ile kazanda yanmadan kaynaklanan kontrolsüz NOx emisyonlarını azaltmak için uygulanan HAD analizlerini Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama altyapısı TRUBA’yı kullanarak gerçekleştirmektedir.