Hava Durumu Araştırma ve Tahmin (WRF) modelinde yaygın olarak kullanılan fizik parametrelerinin optimizasyonu ve karmaşık hava olaylarının yüksek doğrulukta tahmin edilebilirliği

Uzman: İsmail Yücel, Tuğrul Yılmaz

Altyapı Uzmanı: Kerem Kayabay

ErikTronik; sistem entegrasyonu, hava seyrüsefer danışmanlığı, kurulum, bakım ve devreye alma hizmetlerinde uzmanlaşmıştır. Firma, simülasyonlar yoluyla Hava Araştırması ve Tahmini (WRF) modelini Türkiye üzerinde en iyi parametreleri bulmak için optimize etmektedir. Firmanın kendi bünyesindeki sistemleri büyük ölçekli simülasyonlar için yetersiz kaldığı için ulusal Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama altyapısı TRUBA’yı kullanarak bir vaka çalışması yürütmektedir. Simülasyonlar, test edilen parametrelerin hava olaylarını yeterli doğrulukla çözüp çözmeyeceğini gösterecektir.