Nanografi Nano Technology

Nanokompozit Optimizasyonunda Malzeme Modellemesi

Mukavemet için optimize edilmiş polimer-grafen kompozitlerinin üretimi amacı ile çok sayıda deney yapılması gereklidir. Bu vaka çalışmasında yapılan deneylerin maliyet ve süresini azaltmak için gerekli malzeme simülasyonlarının TRUBA altyapısında gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.

 

Somera

Sosyal Medya Mesajlarından Metin İşleme

Somera’nın kendi bünyesinde geliştirdiği sistemleri ile müşterileri ve iş ortakları için milyonlarca sosyal medya gönderisini ve web sayfasını işlemektedir. Somera, iş akışı için şirket içi sunucuların yanı sıra bulut kaynaklarını da kullanmaktadır. Bu vaka çalışması kapsamında Somera, analitik iş akışı bileşenlerini taşıyan yapay zekâ tabanlı modelleri eğitmek ve dağıtmak için Ulusal e-Altyapı TRUBA’yı kullanacak.

 

 

Parabol Software

Toplu Taşıma Analiz Platformu

Parabol, akıllı ulaşım sistemleri sektöründe Ar-Ge faaliyetleri yürüten bir firmadır. Firma ayrıca Cermoni isimli bir “Toplu Taşıma Analiz Platformu” geliştirmiştir. Bu platform, bir şehrin toplu taşıma sisteminden (otobüs, tramvay gibi) alınan GPS konum verileri ile akıllı kartlardan elde edilen yolcu biniş verilerinin analiz edilmesini amaçlamaktadır. Bu vaka çalışması kapsamında Parabol, Cermoni’nin bazı modüllerini Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısının (TRUBA) HPC kümelerinde çalıştıracaktır. Firma ayrıca başlangıç-varış matris hesaplama modülünün optimize edilmiş, yüksek performanslı bir sürümünü HPC (YBH) ortamına taşımayı hedeflemektedir.

 

 

 

MachineTutors

Görüntü Tabanlı İçerik Denetimi

Machinetutors, makine öğrenimi danışmanlığı ve özelleştirilmiş AI yazılım geliştirme hizmetleri sunan bir firmadır. Bu vaka çalışması, web’den uygun lisanslarla taranmış ve şirket içi araçlarla açıklama eklenmiş özel bir görüntü veri kümesi kullanarak gerçek zamanlı görüntü tabanlı içerik denetimi problemini çözmeye çalışacaktır. Eğitim veri seti 600.000 görüntüden oluşmaktadır. Firma, Türk Ulusal e-Bilim e-Altyapısı TRUBA’yı kullanarak yüksek doğrulukta görüntü kategorizasyonu elde etmek ve web kullanıcılarının yaşadığı olumsuz etkileri en aza indirmek için derin öğrenme modelleri geliştirecektir.

 

 

Yapı Kredi Teknoloji

Yüksek Başarımlı Makine Öğrenimi ile Dolandırıcılık Tespiti

Yapı Kredi Teknoloji, banka işlemlerinde dolandırıcılığı tespit etmek için makine öğrenmesi (ML) yöntemini kullanmayı amaçlamaktadır. Amaç, daha iyi tahminler sağlamak, insan eforunu azaltmak ve hileli işlemlere katılan hesapların tespit oranını artırmaktır. Etkili bir ML deney düzeneği için ve çizge tabanlı modeller için, yüksek performanslı bilgi işlem (HPC) kullanımı kritik öneme sahiptir. NCC Türkiye, bu vaka çalışmasında makine öğrenimi uzmanlığı ve ulusal yüksek başarımlı hesaplama (YBH) altyapısı TRUBA’dan kaynak sağlamaktadır.

 

 

Şişecam

Cam Endüstrisi için Kod Modernizasyonu

Avrupa’nın en büyük cam üreticilerinden biri olan Şişecam, özel yapım fırınlar kullanarak cam ürünleri üretmektedir. Bu fırınları tasarlarken fırındaki cam parçacıklarını izleyen simülasyon testleri yapmaktadırlar. Ürün kalitesinin iyi olması için parçacıkların fırın içinde uzun süre kalması gerekmektedir. Bunun için kendi kaynak kodlarını kullanarak çok sayıda parçacık ile simülasyon yapmaktadırlar ancak; artan parçacık sayısı ile hesaplama maliyetleri katlanarak artar.Bu vaka çalışması kapsamında, NCC Türkiye, ulusal YBH (HPC) altyapısı TRUBA’yı kullanarak kod optimizasyonu, paralelleştirme ve modernizasyon konularında uzmanlık sağlamaktadır.

 

 

DSTECH

TRUBA Altyapısında Paralel Hesaplama ile Patentli Tasarımın Simülasyon Optimizasyonu

DSTECH çevre, enerji, havacılık ve uzay bilimleri gibi farklı disiplinlerde karşılaşılan karmaşık mühendislik problemlerine çözümler sunan bir KOBİ’dir. Firma, içme suyu arıtma tesislerinde kullanılan dezenfeksiyon sisteminin verimliliğini artırmak için Avrupa Patent Ofisi tarafından patentlenmiş bir tasarımı optimize etmeyi amaçlamaktadır.Dakota, OpenFoam ve Python kullanarak DSTECH tarafından geliştirilen simülasyon-optimizasyon modeli ile patentli tasarımın otomatik optimizasyonu hedeflenmektedir. Simülasyonlar NCC Türkiye’nin uzmanlığında ulusal YBH (HPC) altyapısı TRUBA’da yürütülmektedir.

 

 

 

Ayrıntılar & Sonuçlar

 

Erste Software

Makine Öğrenmesi ve Sağlık Alanında Dijital İkiz için YBH

Erste Software müşterilerinin yazılım ihtiyaçlarına yönelik çözümler üreten ve IoT odaklı farklı AR-GE projeleri yöneten bir firmadır. Bu vaka çalışmasında, her biri onlarca sensörle donatılmış 5-10 makinaya sahip yaklaşık 10 üretim hattından gelen yüzlerce veri seti ile vardır. Bu veri setlerinde, tahmin ve gözlem arasında göreceli bir hata eşiği ile gelecekteki veri noktalarını ve nadiren meydana gelen anomalileri YBH (HPC) ortamı kullanarak tespit etmektedir. Bu çözüm Ulusal YBH (HPC) altyapısı TRUBA üzerinde bir yapay sinir ağı yöntemi aracılığıyla makinalar için bakım zamanları önermektedir.