TÜBİTAK ULAKBİM Yüksek Başarımlı ve Grid Hesaplama Merkezi, ülkemizdeki tüm araştırma kurumları ve araştırmacılarımıza yüksek başarımlı hesaplama ve veri depolama alanı sağlayan ulusal bir merkezdir. Bu merkez, TÜBİTAK Bilim Kurulu kararı ile Türk Ulusal Bilim e-Altyapısı (TRUBA) ismi ile anılmaktadır. Araştırmacılarımızın ulusal ve uluslararası alanlarda meslaktaşları ile rekabet edebilmeleri için ihtiyaç duyulan hesaplama ve veri depolama kaynaknaklarının, genişletilerek güçlendirilmesi, Türkiye Bilim e-Altyapısı Danışma Kurulu’nun önerileri ile gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK ULAKBİM, kuruluşundan itibaren sırası ile araştırma ağları, yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama ve bilimsel veri ambarları servislerini sunmaktadır. Sağlanan hizmetlere günümüz itibarıyla bakıldığında e-Altyapıların sürekli ve sağlıklı işleyebilmesi için gerekli bütün bileşenleri içerdiği görülmektedir. Bulut hesaplama ve Yeşil Bilişim Teknolojileri gibi teknolojik gelişmelere yönelik projeler, merkezler ve üretilen politikalar yakından takip edilerek e-Altyapının tüm bileşenleriyle birlikte çalışabilirliğine büyük önem verilmektedir.

Yüksek başarımlı hesaplama, veri yoğun hesaplama, bilimsel veri ambarları ve bulut hesaplama gibi servisler TRUBA Operasyon Merkezi tarafından işletimi yapılmakta olan ve 2010 yılı sonuna kadar TR-Grid, 2011 itibarıyla TRUBA olarak adlandırılan mevcut altyapıda sağlanmaktadır.

TÜBİTAK ULAKBİM, 2003 yılında kurumun bütçesi ile satın aldığı 128 adet PC ile yüksek başarımlı hesaplama çalışmalarına başlamış, daha sonra gerek ulusal araştırmacılardan gelen talep, gerekse uluslararası projelerde kazanılan deneyim ve başarıların etkisiyle TUGA (Türk Ulusal Grid Altyapısı / TR-Grid) projesini gerçekleştirmiştir. TÜBİTAK Bilim Kurulu onayı ile TARAL kapsamında desteklenen TUGA projesi kapsamında 2006-2008 yılları arasında altyapı desteklenmiş ve önemli ölçüde genişletilmiştir.

2009 yılında DPT Araştırma Altyapısı Proje Çağrısına başvurularak “TR-Grid Araştırma e-Altyapısının Güçlendirilmesi” projesi sunulmuştur. Bu proje kapsamında eskiden TR-Grid olarak adlandırılan TRUBA, 2011 yılı sonuna kadar DPT tarafından desteklenmiştir. 2012 yılından itibaren bir önceki projenin devamı niteliğindeki “Türk Ulusal Bilim e-Altyapısını Güçlendirme” projesi kapsamında Kalkınma Bakanlığı’ndan alınan destek ile altyapının genişletilmesi ve mevcut teknolojilerle güncelleştirilmesi sürdürülmektedir.

TRUBA, 114 farklı üniversiteden 1900’den fazla araştırmacıya, bilimsel çalışmalarına katkıda bulunmak üzere doğrudan hizmet veren, farklı kamu kurumları ve araştırma enstitüleriyle ortak projeler gerçekleştiren ve kuruluşundan itibaren 13 Avrupa Birliği Çerçeve Program Projesinde yer alınmasını sağlayan, ulusal anlamada stratejik önemi büyük bir e-Altyapıdır.

Kurulu olan ve geliştirilen Ulusal e-Altyapının uluslararası düzeyde rekabet edebilecek şekilde geliştirilmesine destek vermesi ve güçlendirilmesi için TÜBİTAK ULAKBİM bünyesinde bulunan TRUBA Danışma Kurulu ile birlikte hareket edilmektedir. TRUBA Danışma Kurulu 2010 Temmuz ayında TÜBİTAK Bilim Kurulu Kararı ile oluşturulmuştur. TRUBA Danışma Kurulunda Kalkınma Bakanlığı, TÜBİTAK, üniversiteler, kamu, savunma sanayii ve özel sektörden temsilciler yer almaktadır. TRUBA Danışma Kurulu, Türkiye’de e-Altyapıların bütün paydaşları için strateji, politika ve teknik danışmanlık sağlayan ve benzer altyapıları işleten, çoğu ülkede benzeri olmayan bir kuruldur.